Lucienne Kroon

Over Lucienne Kroon

Lucienne Kroon werkt als zelfstandig juridisch adviseur en mediator. Zij is hoofddocent bij de secretaresse-opleidingen van NTI MBO-College.

Directiesecretaresse, een blijvertje?

Een (ont)zorgend beroep

Eén van de meest geschikte beroepen voor een vrouw. Zo noemde men in de jaren 60 van de vorige eeuw de functie van (directie)secretaresse. Men ging ervan uit dat een vrouw het liefst verzorgend bezig was, een eigenschap die haar bij dit vak goed van pas kwam. Ook nu noemt men het ontzorgen van de baas (m of v) een belangrijke taak van de directiesecretaresse. Zo bezien is er in al die jaren niets veranderd. Of toch?

 Directiesecretaresse van toenDirectiesecretaresse toen

In de jaren 70 van de vorige eeuw werkte ik als directiesecretaresse. Elke dag opende ik de post voor alle afdelingen, deed die in mapjes en bracht hem rond. Verder werkte ik op een mechanische schrijfmachine stapels slordig geschreven concepten van brieven en verslagen uit, bediende ik de telex en archiveerde ik de geproduceerde stukken. Ook zorgde ik voor koffie, veel koffie! Het werk was niet erg uitdagend en typen op een ouderwetse schrijfmachine kostte veel tijd. Werk dat teveel fouten bevatte moest namelijk over. Voor het vermenigvuldigen van de notulen van vergaderingen maakte ik gebruik van een vloeistofduplicator. Met behulp van een viltje met chemische vloeistof werden daarmee blauwe afdrukken gemaakt die roken naar sterke drank. Als je teveel vloeistof ineens gebruikte konden er maar een paar afdrukken worden gemaakt en moesten de notulen nogmaals worden uitgetypt op een nieuw stencil. Dit alles kostte zoveel tijd en energie dat ik aan daadwerkelijk ontzorgen van mijn baas vrijwel nooit toekwam.

Lees verder