Odette Bruls

Over Odette Bruls

Odette Bruls is diëtist, marktonderzoeker en auteur. Ze voedt vanuit haar buro KAAS mensen en organisaties met kennis over voeding, gezondheid en consumentengedrag. Speciaal voor 40+ vrouwen ontwikkelde ze de website Vrouw & Voeding. Odette is als freelance kerndocent betrokken bij de opleiding Voeding & Diëtetiek bij het NTI.

Wil de echte voedingsexpert opstaan?

Wanneer het Nederlands elftal in een belangrijke voetbalwedstrijd speelt, heeft iedereen een mening over het spel. ‘In elke Nederlander schuilt een coach’ wordt dan gekscherend gezegd. Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor bij voeding. Zoveel mensen als er zijn, zoveel opvattingen over wat al dan niet gezond is, lijkt het wel. We leven in een maatschappij waarin kennis hoogtij viert. In alle media worden we geconfronteerd met berichten over voeding. Berichten die elkaar soms aanvullen, soms tegenspreken.

Selectieve aandacht

Mensen hebben dus veel mogelijkheden om informatie over voeding op te doen, maar waar leidt deze overvloed aan voedingsinformatie toe? In de psychologie is ‘selectieve aandacht’ een bekend fenomeen. Dit betekent dat iemand bepaalde informatie wel en andere niet in zich opneemt. Allerlei factoren zijn hierop van invloed. Externe, zoals de manier waarop de informatie aangeboden wordt. En interne, zoals de mate waarin iemand überhaupt in dit onderwerp geïnteresseerd is. Hoe belangrijk voeding voor de mens ook is, niemand is in staat alles in zich op te nemen. Dus ook daarbij vindt selectie plaats. Lees verder