HBO Counselling diploma op zak. En nu?

Leuk zo’n HBO diploma in de Toegepaste psychologie, of de nieuwste loot aan de opleidingsboom van het NTI: HBO Counselling. Maar wat kun je ermee? Vooral een goede vraag als je interesse ligt bij het helpen van mensen met psychische problemen.

HBO-CounsellingNieuw geestelijke gezondheidszorgsysteem

Vanaf 1 januari 2014 bestaat de eerste- en de tweede lijn niet meer in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De eigen bijdrage van €20 per sessie in de eerste lijn is verdwenen en in plaats van vijf vergoede sessies (en alles vergoed in de tweede lijn) kom je nu in de generalistische basis GGZ (Basis-GGZ) in aanmerking voor één van vier vergoede ‘producten’. Tenminste, als je een DSM-diagnose voor een stoornis hebt. Die ‘producten’ zijn echter inclusief alles, ook diagnostiek en verslaglegging. Omgerekend naar sessies komt dat neer op vijf, acht of twaalf sessies.

Overheid blijft bezuinigen

Klinkt als een verruiming, maar laat je niet voor de gek houden: een groot deel van de tweedelijnse GGZ valt nu ook onder deze Basis-GGZ. Alleen nog moeilijk behandelbare stoornissen en die met een hoog risico vallen onder de gespecialiseerde GGZ. Een bezuinigingsmaatregel, dus.

Waar past de HBO Counsellor dan in dit plaatje?

Ik zie zeker kansen voor de hbo-studenten Counselling in de sector GGZ. En wel op twee gebieden. Het eerste gebied is toch de Basis-GGZ, al worden alleen behandelingen vergoed die onder een BIG-geregistreerde psycholoog worden gegeven. Dat wil niet zeggen dat die BIG-geregistreerde psycholoog de behandeling ook zelf uitvoert. Momenteel wordt het gros van de behandelingen gegeven door universitair geschoolde basis psychologen, die dan onder supervisie van zo’n BIG-geregistreerde psycholoog werken. Je kunt je voorstellen dat een GGZ instelling graag HBO’ers zal willen inzetten, die zijn immers goedkoper dan universitair geschoolden. En vooral het protocollair werken met evidence based behandelingen zou voor een aantal gemakkelijk behandelbare stoornissen goed binnen de expertise van de counsellor vallen.

POH-GGZ

Daarnaast is er nog een heel nieuw gebied ontstaan, dat van de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). Er is een grote groep mensen die lijdt onder psychische problemen, die echter geen stoornis betreffen. Deze mensen komen dan niet in aanmerking voor hulp in de Basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ omdat hun problemen niet leiden tot een DSM-diagnose. Ook deze groep heeft echter hulp nodig. Er is dus een nieuwe functie komen te ontstaan, die direct onder de verantwoordelijkheid van de huisarts valt. Huisartsen krijgen een bijdrage (per 1.000 patiënten) waaruit zij deze hulp kunnen bekostigen. En juist voor deze groep is de opleiding tot HBO Counsellor op het lijf geschreven.

Dus ook in de GGZ zijn er kansen voor de HBO Counsellor! Wil jij meer weten over de opleiding tot HBO Counsellor? Bekijk dan hier de opleidingspagina van HBO Counselling.

Dit bericht werd geplaatst in Psychologie door Drs. Markus van Alphen . Bookmark de permalink .
Drs. Markus van Alphen

Over Drs. Markus van Alphen

Drs. Markus van Alphen is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als vrijgevestigde behandelaar in een kleine e-Health praktijk gericht op de Basis-GGZ en het gebied van de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ). Daarnaast is hij freelance docent (toegepaste) psychologie bij een aantal opleidingsinstituten, waarvoor hij ook vaardigheidstrainingen verzorgt. Hij is auteur van artikelen en boeken, onder meer over psychologie en diagnostiek in de psychosociale hulpverleningssector. Voor het NTI is hij naast zijn functie als docent, cursusontwikkelaar en trainer lid van de curriculum commissies voor HBO Toegepaste psychologie en HBO Counselling. (photo: © W. van Heerden, 2013)

3 reacties op “HBO Counselling diploma op zak. En nu?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *